Screening Business klubu Ukrajina

April 04, 2023

Zájemce o členství žádáme o vyplnění čestného prohlášení (ke stažení níže). Bez vyplnění čestného prohlášení a splnění podmínek v něm uvedených, nemůže být uchazeč o členství do Klubu přijat. Čestné prohlášení slouží pro zajištění maximální možné kredibility Business klubu Ukrajina jako platformy a zamezení nežádoucí reputační újmy členů Klubu v případě, že by se členem Klubu stala společnost s potenciálem způsobit reputační újmu Klubu a jeho členům.


Po vyplnění čestného prohlášení jej digitálním certifikátem podepsané zašlete, prosím, na emailovou adresu ukrajina@mpo.cz.


V případě, že nedisponujete platným digitálním certifikátem pro podpis, prosíme o zaslaní vytištěného, vyplněného a podepsaného čestného prohlášení

na adresu:  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15  Praha 1. Obálku označte slovy „Business klub Ukrajina 51500.“


Děkujeme za spolupráci.
Aktuality

Pozvánka na webinář How to Work with EBRD in Ukraine
Doprovodná podnikatelská mise vládního zmocněnce, MPO a Business klubu Ukrajina v červenci
Podnikatelská mise BKUA a MPO na západní Ukrajinu