Setkání poslance Rostyslava Tistyka a členů BKUA

November 11, 2022

Dne 11.11.2022 proběhlo setkání s poslancem ukrajinského parlamentu a předsedou poslaneckého klubu přátel České republiky panem Rostyslavem Tistykem.


Již dříve BKUA informoval své členy na svých internetových stránkách a v newsletteru o možnosti osobního setkání s panem Tistykem v rámci jeho pracovní cesty do České republiky, proto bychom zde rádi informovali i o jejím zdárném průběhu.


Po úvodním slovu ředitele Odboru zahraničně ekonomických politik I na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Martina Pospíšila, se ujal slova pan Tistyk. Ten poděkoval za podporu, kterou české firmy a Česká republika Ukrajině poskytují na všech rovinách, zejm. zdůraznil materiální pomoc a pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří našli útočiště na území České republiky. Českým firmám rovněž adresoval výzvu k pokračování v poskytování pomoci zejména v souvislosti s přípravami na nadcházející zimu, a to formou dodávek generátorů, kogeneračních jednotek a dalšího nezbytného materiálu, který by mohl napomoci obyvatelům Ukrajiny přečkat nadcházející zimní měsíce.


Obsahem setkání bylo představení přihlášených firem, s jejichž zástupci měl následně pan Tistyk možnost pohovořit v neformální atmosféře a seznámit se tak podrobněji s jejich exitujícími či zamýšlenými aktivitami na Ukrajině. Možnost navázat kontakt a sdílet své zkušenosti mezi sebou měli i jednotliví členové BKUA.


Věříme, že výsledkem setkání bude prohloubení takto navázaných kontaktů a zesílení spolupráce (nejen) s ukrajinskou stranou. 


Děkujeme všem firmám za jejich participaci a těšíme se na další setkání v rámci aktivit Business klubu Ukrajina, o nichž Vás budeme informovat na našich stránkách a v newsletterech.