Sluneční energie pro dětskou nemocnici v Záporoží

July 02, 2024

Vážení členové BKUA,

sdílíme informaci od našeho partnera NESEHNUTÍ, který pořádá sbírku na projekt "Slunce pro Ukrajinu". Projekt, zahájený v roce 2022 jako reakce na válečnou situaci a výpadky energie, se zaměřuje na instalaci solárních elektráren především pro nemocnice, vodárny a další nezbytnou civilní infrastrukturu.

Od začátku projektu bylo zprovozněno 20 solárních elektráren v různých částech Ukrajiny. Hlavním cílem je humanitární pomoc a zajištění potřeb civilního obyvatelstva, sekundárním cílem je ekologické řešení a zelená obnova Ukrajiny.


Aktuální projekt: Solární elektrárna pro nemocnici v Záporoží

Projekt se zaměřuje na dětskou nemocnici v Záporoží, která v nepřetržitém provozu poskytuje péči více než 135 000 pacientům. Toto číslo je navíc v posledních letech silně ovlivněno počtem uprchlíků, kteří se ve městě ukrývají před ruskou agresí. Nemocnice v Záporoží je jedinou nemocnicí v regionu schopnou poskytovat specializovanou péči, včetně dialýzy. Kampaň byla spuštěna v květnu s cílem vybrat částku 1 135 000 Kč. K dnešnímu dni bylo ve sbírce vybráno 318 394 Kč.

Pro více informací a možnosti darování navštivte https://nesehnuti.cz/slunce-pro-ukrajinu/ nebo kontaktujte na alzbetak@nesehnuti.cz.