Smart cities

Urbanisticko-architektonické služby a poradenství, propojení obnovy a modernizace

V rámci poválečné obnovy ukrajinských měst bude Česká republika dbát i na širší kontext rozvoje metropolí 21. století, a proto otázka udržitelného rozvoje aglomerace nezůstane bez pozornosti. Česká republika tak bude usilovat, aby chytré technologie rozvíjející kvalitu života ve městech byly brány v potaz a šly ruku v ruce se samotnou rekonstrukcí ukrajinských měst.

Mezi nejdůležitější odvětví v této kategorii pak patří dopravní infrastruktura, odpadové hospodářství, vodního hospodářství či optimalizace energetické spotřeby Pokud máte kapacitu se jakýmkoliv způsobem do obnovy válkou zničené Ukrajiny zapojit, pak se neváhejte přihlásit k obnově tohoto sektoru.

Obnovení přepravy cestujících

Severodoněck - Luhanská oblast

Ekologicko-průmyslová rozvojová zóna

Slavutyč - Černihivská oblast

Vinnycký inovační a technologický park "Crystal"

Vinnycja - Vinnycká blast

Rekonstrukce sportovní školy pro mládež

Baštanka - Mykolajivská oblast

City Center Inovatin Park

Dnipro - Dněpropetrovská oblast

Modernizace systému vytápění obce

Vinnycja - Vinnycká blast

Knihovna - Peremoha

Dnipro- Dněpropetrovská oblast

Muzeum Piloti dněperských peřejí

Dnipro- Dněpropetrovská oblast

Sportovní centrum

Dnipro- Dněpropetrovská oblast