Soukromý sektor může pokrýt až třetinu obnovy Ukrajiny

November 16, 2023

Dle nedávného výzkumu Světové banky bude k obnově Ukrajiny zapotřebí investovat 411 miliard dolarů. Nová zpráva, vypracovaná ve spolupráci s ukrajinskou vládou, nazvaná "Private Sector Opportunities for a Green and Resilient Reconstruction in Ukraine", posuzuje možnosti soukromého financování v různých potenciálních scénářích ukrajinských reformních snah.


Z výsledků vyplývá, že v případě, kdy by nedošlo k žádným reformním snahám a podmínky na Ukrajině by zůstaly stejné jako před invazí, soukromé investice by mohly přinést přibližně 73 miliard dolarů, což by pokrylo 18 procent identifikovaných investičních potřeb. Nicméně, při urychlení ekonomických reforem a posílení integrace do EU by do země mohlo dojít až 130 miliardám dolarů soukromých investic. Tato částka by byla schopna pokrýt téměř třetinu identifikovaných potřeb. Dlouhodobě by se tato částka mohla dle reportu rozšířit o dalších 282 miliard dolarů. Výzkum Světové banky rovněž obsahuje klíčové předpoklady pro oba scénáře a seznam reforem, které mohou přispět k odemknutí soukromých finančních prostředků pro obnovu země.


Podrobné znění reportu můžete dohledat na adrese: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2023/private-sector-opportunities-for-a-green-and-resilient-reconstruction-in-ukraine