Strojírenství

  • Svaz strojírenské technologie (SST)
Svaz strojírenské technologie (SST)
Inovativní, globálně konkurenceschopné, přední v průmyslových technologiích.

Obor obráběcích a tvářecích strojů je základním kamenem celého strojírenství. Rozvoj tohoto oboru zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj dalších strojírenských oborů, a tím i celého průmyslu. Je charakteristický vysokou technickou úrovní a technologickou vyspělostí. Základními požadavky kladenými na obráběcí stroje jsou přesnost, produktivita, bezpečnost a spolehlivost. V mnoha oblastech představují obráběcí stroje špičkovou technickou úroveň. Jsou to například mechatronické systémy uložení vřeten a lineárních os, řídicí systémy, pohony vřeten a os, upínací a uchopovací technika, nástrojové a obrobkové sondy, zásobníky nástrojů a řada dalších IT a technologických systémů.


Přestože je pro české výrobce domácí trh velmi důležitý, tak největší část jejich produkce je určena pro export. Z hlediska exportních komodit jsou na prvním místě brusky, následovány frézovacími stroji a obráběcími centry. Hlavním oborem nakupujícím strojírenské technologie je automobilový průmysl, resp. jeho subdodavatelé, výrobci nástrojů a forem, obranný, letecký a energetický průmysl. K hlavním exportním teritoriím patří SRN, Čína, USA, Polsko a Slovensko.


K nejvýznamnějším tradičním domácím výrobcům patří například společnosti TOS VARNSDORF, KOVOSVIT MAS Machine Tools, TAJMAC - ZPS, TOSHULIN, FERMAT, Škoda MT a další. Základem jejich inovačních aktivit jsou vlastní konstrukční a vývojové kapacity, podporované spoluprací s vysokými školami.


Členské podniky SST mají s exportem a provozem svých strojů v zahraničí velké zkušenosti a stejné je to i s dodávkami na Ukrajinu. České strojírenské podniky ukrajinský trh znají a jsou připraveny svým ukrajinským obchodním partnerům pomoci s obnovou jejich strojního parku a se zavedením nových moderních technologií do jejich výrobních provozů.

@Pavel Čáp - Svaz strojírenské technologie (SST)


Alliance Laundry CE
Fermat CZ
GRANITOL
Chepos
Luko Strojírny
Meva-Tec
Moravské potravinářské strojírny
RSF Elektronik
Sigma Group
TOS VARNSDORF
Gelius Star
KOVONA SYSTEM
MEROPS
Vzduchotechnik
Frigera
KUBÍČEK VHS

Úspěšné příběhy