Těžební průmysl

Technologická řešení těžby a zpracování surovin pro průmyslovou výrobu a stavebnictví, specializované stroje a zařízení.

V souvislosti s obnovou průmyslové výroby a infrastruktury Ukrajiny souvisí i nezbytnost získání surovin, zejména stavebních materiálů. Zde mohou české těžební společnosti spolupracovat s ukrajinskými partnery na technologických řešeních těžby a zpracování potřebných surovin. Zároveň je možné jít v určitých případech i cestou udržitelnosti a smysluplné recyklace a doplnit primární přírodní zdroje. Pro snížení ekologické zátěže řada společností využívá a nabízí osvědčené ekonomicky efektivní řídící a monitorovací systémy. Zkušenosti mohou obě země vzájemně sdílet i v oblasti geologické nebo projekční činnosti. V neposlední řadě jsou pro těžební sektor nezbytní výrobci a dodavatelé specializovaných strojů a zařízení.


Těžební sektor má přesah do dalších okruhů širší spolupráce. Máte-li specializaci především v těžební oblasti a jste ochotní se o své know-how podělit, pak se neváhejte přihlásit k poválečné obnově Ukrajiny v tomto sektoru.


Ferrit
MND
Bohemia Controls
Montpetrol Group
SHERLOG NG
TVK ENERGO
VVV MOST
MOSTÁRNA Lískovec

Úspěšné příběhy