Ukrajinská obnova a rekonstrukce: Komplexní aktualizace

February 20, 2024

Světová banka ve spolupráci s vládou Ukrajiny, Evropskou komisí a Organizací spojených národů vydala 15. února 2024 aktualizované společné rychlé hodnocení škod a potřeb (RDNA3).

Kompletní znění zprávy najdete na adrese: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/02/15/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released. Zpráva předává informaci o škodách a ztrátách ruské agrese na Ukrajině spolu s finančními potřebami na obnovu a rekonstrukci Ukrajiny pro příští desetiletí a rovněž poskytuje kvalitativní popis dopadů invaze na životy ukrajinských obyvatel.

Celkové náklady na rekonstrukci a obnovu na Ukrajině se nyní odhadují na hranici 486 miliard dolarů, což je výrazné zvýšení oproti odhadovaným 411 miliardám dolarů před rokem. Pouze v roce 2024 bude země potřebovat kolem 15 miliard dolarů na okamžité priority rekonstrukce a obnovy na národní i komunitní úrovni.

Navzdory probíhající válce ukrajinská vláda pokračuje v implementaci programu rychlé obnovy. Věří, že hlavním zdrojem pro obnovu Ukrajiny by mělo být zabavení ruských aktiv zmrazených na Západě. Ukrajinská vláda také vytváří podmínky pro přilákání soukromých investic, které urychlí proces rekonstrukce a transformují zemi na její cestě do EU.