Vánoční setkání Business klubu Ukrajina: vize pro rok 2024

December 13, 2023

V pondělí 11. prosince 2023 se konalo vánoční neformální setkání členů Business klubu Ukrajina (BKUA), které následovalo po předání vyznamenání ukrajinského Řádu za zásluhy II. třídy ministrovi průmyslu a obchodu, Jozefu Síkelovi.


Na setkání se sešlo více jak 70 zástupců členů klubu. Po úvodních projevech vrchního ředitele sekce EU a zahraničního obchodu Davida Müllera a vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného k řečnickému pultu za moderace koordinátora BKUA Martina Pospíšila postupně vystoupili zástupci resortů a komor. Podnikatelé tak měli unikátní možnost seznámit se například s Karolínou Bartošovou z Ministerstva zemědělství, Jitkou Vyoralovou z Ministerstva financí, Blankou Bednářovou z Ministerstva dopravy, Evou Langerovou z Hospodářské komory ČR, Miroslavem Hažerem ze Svazu průmyslu ČR, Františkem Masopustem s Komory VESA a Petrem Kruphanzlem z UKRCHAMu.


Celý večer byl věnován zejména neformálnímu networkingu, který doprovázela dobrá nálada a aktivní jednání našich členů.