Zakázky mezinárodních finančních institucí

Mezinárodní finanční instituce aktivně spolupracují s Ukrajinou a poskytují mnohostrannou a dlouhodobou podporu pro rozvoj této země. Informace o projektech a programy této spolupráce lze dohledat v níže uvedených odkazech. Tyto projekty se často zaměřují na ekonomický rozvoj, infrastruktura, sociální programy a reformy.


EBRD

Procurement notices

EIB

Ukraine procurement notices

WB

Procurement Notices