Vodohospodářství

Zdokonalení procesu čištění vod, nakládání s odpadními vodami, stavba malých vodních elektráren

V rámci poválečné rekonstrukci Ukrajiny budeme s našimi partnery spolupracovat na obnově tamního vodohospodářství. Nejdůležitějším úkolem bude zabezpečení zásobování obyvatelstva čistou pitnou vodou, zajištění kanalizace a zmírnění následků extrémních jevů počasí. Za tímto účelem bude naší snahou zprostředkovat projekty jež budou řešit rozvody a purifikaci pitné vody a čištění odpadních vod, přičemž bude cílem zprostředkovat jeden z v současnosti nejvýznamnějších vývozních artiklů, a to čističky využívající mechanicko-biologické purifikace odpadních vod.

Prioritou budou dále projekty výstavby a renovace malých vodních děl, které mohou efektivně zásobovat odlehlé oblasti stabilní elektrickou energií. V neposlední řadě se zaměříme i na rybníkářství, kde jsou české podniky schopny nabídnou služby při výstavbě, údržbě a následném chovu sladkovodních ryb. Pokud máte kapacitu se jakýmkoliv způsobem do obnovy válkou zničené Ukrajiny zapojit, pak se neváhejte přihlásit k obnově tohoto sektoru.

Rekonstrukce zařízení na čištění odpadních vod

Boroďanka - Kyjevská oblast

Rekonstrukce čistíren odpadních vod

Derhači - Charkovská oblast

Obnova vodovodního a kanalizačního systému

Cherson - Chersonská oblast

Nová zařízení na čištění odpadních vod

Severodoněck - Luhanská oblast

Obnova zařízení na čištění odpadních vod

Trosťanec- Sumská oblast