Vodohospodářství

Zdokonalení procesu čištění vod, nakládání s odpadními vodami, stavba malých vodních elektráren

V rámci poválečné rekonstrukce Ukrajiny budeme s našimi partnery spolupracovat na obnově tamního vodohospodářství. Nejdůležitějším úkolem bude zabezpečení zásobování obyvatelstva čistou pitnou vodou, zajištění kanalizace a zmírnění následků extrémních jevů počasí. Za tímto účelem bude naší snahou zprostředkovat projekty jež budou řešit rozvody a purifikaci pitné vody a čištění odpadních vod, přičemž bude cílem zprostředkovat jeden z v současnosti nejvýznamnějších vývozních artiklů, a to čističky využívající mechanicko-biologické purifikace odpadních vod.

Prioritou budou dále projekty výstavby a renovace malých vodních děl, které mohou efektivně zásobovat odlehlé oblasti stabilní elektrickou energií. V neposlední řadě se zaměříme i na rybníkářství, kde jsou české podniky schopny nabídnou služby při výstavbě, údržbě a následném chovu sladkovodních ryb. Pokud máte kapacitu se jakýmkoliv způsobem do obnovy válkou zničené Ukrajiny zapojit, pak se neváhejte přihlásit k obnově tohoto sektoru.


KUBÍČEK VHS
HECKL
ENVITES
IPR Aqua
AMCON Europe
LIFETECH
ELIS PLZEŇ
EuroClean
ENVI-PUR
SG Geotechnika
VV Instal
DHI
Photon Water Technology
Bohemia Controls

Úspěšné příběhy

Kubíček VHS, dokončil moderní čistírnu odpadních vod v Kovelu
KUBÍČEK VHS, s.r.o. poskytuje technologickou podporu čištírně odpadních vod v Kremenčuku