Workshop BKUA: klíč k bezpečnému podnikání

January 23, 2024

Ve čtvrtek 18.1. úspěšně proběhl workshop o předcházení rizikům při podnikání. Workshop zahrnoval prezentace, diskuse a aktivní cvičení zabývající se klíčovými tématy, jako je due diligence při výběru obchodních partnerů, ochrana duševního vlastnictví a omezení v mezinárodním obchodu. Byli zde přítomní odborníci z ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva vnitra a ministerstva kultury, kteří prezentovali své znalosti a praktické zkušenosti.

Hojná účast podnikatelů a jejich zapojení do diskuse byly důležité pro úspěch této akce. Díky ní jsme mohli získat cenné poznatky od našich členů.

Vzhledem k vysokému zájmu ze strany členů BKUA zvažujeme možnost opakování podobného workshopu, někdy v podzimním termínu. O vývoji budeme nadále informovat na našem webu či v newsletteru, pokud se taková příležitost znovu nabídne.