Nabídka investičních příležitostí na Ukrajině

January 23, 2024

Ukrajina se rozhodla pro odvážný krok směrem k ekonomické obnově a představila rozsáhlé portfolio více než 1 400 státních aktiv, jež jsou připraveny k privatizaci. Tento rozsáhlý seznam zahrnuje podniky, pozemky, budovy i další nemovitosti. Nejlukrativnější nabídky najdeme ve výrobě alkoholu, lomech a hornických podnicích, technických centrech, brownfieldech a dalších.


Všechny privatizační objekty se dělí na objekty malé a velké privatizace. Mezi objekty privatizace malého rozsahu patří nejen státní podniky a podíly, ale také objekty nedokončené výstavby a sociálně-kulturní účely, samostatný movitý a nemovitý majetek, jehož hodnota nepřesahuje 250 milionů hřiven. Pokud je hodnota objektu vyšší než 250 milionů hřiven, jedná se o objekty velké privatizace. Takové objekty obvykle vyžadují více času na předprivatizační přípravu, přilákání potenciálních kupců a jejich seznámení s informacemi o podniku.


Seznam objektů malé privatizace momentálně obsahuje 166 objektů, převážně nebytových prostorů. Seznam objektů velké privatizace momentálně zahrnuje 16 společností, například JSC „Dnipro Electric Locomotive Plant“, LLC „Zaporizhzhya Titanium and Magensium plant“, Kyjevskou těžební společnost JSC „United Mining and Chemical Company“.


Momentálně aukciováním objektem je: Property complex of SOE “Chechelnytskyi distillery plant” s vyvolávací cenou: 2 703 256 UAH.


Investoři hledající příležitosti mohou prozkoumat kompletní seznam na adrese: https://privatization.gov.ua/