Workshop o předcházení rizikům při podnikání

September 04, 2023

Dne 31. 8. úspěšně proběhl workshop o předcházení rizikům při podnikání. Workshop zahrnoval prezentace a diskuse o klíčových tématech, jako je due-diligence při výběru obchodních partnerů, ochrana duševního vlastnictví a omezení v mezinárodním obchodu. Byli zde přítomní odborníci z několika ministerstev, kteří prezentovali své znalosti a praktické zkušenosti.

Hojná účast podnikatelů a jejich zapojení do diskuse byly důležité pro úspěch této akce. Díky ní jsme mohli získat cenné poznatky od našich členů.

Vzhledem k vysokému zájmu ze strany členů BKUA zvažujeme možnost opakování podobného workshopu v budoucnosti. O vývoji budeme nadále informovat na našem webu či newsletteru, pokud se taková příležitost znovu nabídne.