Zdravotnické technologie

  • AVDZP
AVDZP

Materiální a technické vybavení zdravotnických a rehabilitačních zařízení

České firmy v oblasti dodávek pro zdravotnictví mají rozsáhlou praxi v poskytování komplexních a na míru stavěných zdravotnických řešeních, včetně jejich uplatňování ve válkou stižených i poválečných oblastech tak, aby přitom současně splňovaly ty nejnáročnější podmínky pro poskytování lékařské péče. Na základě bohatých zkušeností s dodávkami rozvojové a humanitární pomoci mají firmy zejména sdružené v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků už od začátku rusko-ukrajinského konfliktu dobrou znalost místního prostředí, úspěšně navazují spolupráci s ukrajinskými partnery a vyhledávají nové příležitosti pro komerční dodávky.

Firmám se otevírají možnosti v posilování kapacit primární péče i v dodávkách do řady specializovaných nemocničních oddělení. Poptávané jsou rovněž vybavení do laboratorních, rehabilitačních a dalších pracovišť včetně tréninkových center, a dále jednotky pro převoz pacientů, polní i mobilní nemocnice a jiné.

V souladu s ukrajinským Národním plánem obnovy podpoříme české společnosti v zapojení se do množství krátkodobých a dlouhodobých priorit k zajištění:

  • Rekonstrukce a obnovy ukrajinského zdravotnického systému
  • Posílení odolnosti zdravotního systému a jeho schopnosti absorbovat budoucí krizové situace
  • Modernizace zdravotnického systému tak, aby umožnil kvalitní zdravotní péči a budoucí růst populace

@Jana Vykoukalová - AVDZP

Stoelzle Union
Hartmann-Rico
Handicap trade 
EVECO
HealthCity
Frigera