Energetický průmysl

Oprava, modernizace a digitalizace elektráren, oprava distribuční sítě, smart grids

Pro Ukrajinu je energetický sektor jednou z nejkritičtějších oblastí. V rámci poválečné obnovy Ukrajiny bude tedy naší prioritou poskytnout Ukrajině asistenci v rekonstrukci a také modernizaci tamní energetické infrastruktury. K tomuto účelu budou potřebné kvalitní technologie pro výrobu a přenos energie, a to jak z fosilních paliv, tak z obnovitelných zdrojů a jaderné energie. Budeme poskytovat studie proveditelnosti, modelování, kompletní výrobu a instalaci, implementaci inteligentních IT technologií, projektovou podporu při výstavbě sítí a zdrojů energie a poradenství při provozu a údržbě sítí. Dále budeme zajišťovat modernizační projekty, dodávky bezpečnostních a řídicích systémů, inženýrské výpočty apod.

Aktivní podporu Ukrajině poskytneme i v oblasti elektronických komunikací, kdy jsou české společnosti schopny poskytnou komplexní řešení pro telekomunikační a datové sítě a technologie, zajišťují výstavbu, údržbu a servis optických a metalických sítí a zařízení elektronických komunikací. Pokud máte v této oblasti zkušenosti a jste ochotni poskytnout své výrobní kapacity a zapojit se tak do obnovy válkou zničené Ukrajiny, pak se neváhejte přihlásit k obnově tohoto sektoru.

Projekt "Nová energie" - výstavba moderní spalovny odpadů

Severodoněck - Luhanská oblast

Rekonstrukce 3 centrálních rozvodů tepla

v Dnipru

Dnipro- Dněpropetrovská oblast

Severoukrajinské jaderné vědecké centrum

Slavutyč - Černihivská oblast