Energetický průmysl

  • Aliance české energetiky (CPIA)
  • Solární Asociace
Aliance české energetiky (CPIA)
Česká energetika - dodavatelé pro jadernou energetiku na Ukrajině

Aliance české energetiky (CPIA) sdružuje největší technologické dodavatele pro energetické zdroje v České republice. Firmy působící v Alianci realizují projekty v oblasti jaderné energetiky ve více než 20 zemích světa. Významným trhem je také Ukrajina, kde za téměř 50 let uskutečnily řadu dodávek při výstavbě i rekonstrukcích tamních jaderných elektráren a kde se i před rokem 2022 účastnily řady jaderných projektů.

Aliance české energetiky zastupuje české firmy při jednáních na vládní i mezinárodní úrovni. Aktuálně jedná o významném zapojení českých firem do obnovy ukrajinské jaderné energetiky. České firmy mají pro Ukrajinu v jaderném sektoru velký potenciál, disponují moderními technologiemi a know-how pro reaktory typu VVER provozovanými na jejím území.

Členské společnosti působí v oblasti návrhu, výroby, dodávek a instalací v projektech výstavby, servisu, modernizace a odstavování energetických zdrojů včetně jaderných elektráren. Přes 90 % zařízení pro československé elektrárny včetně jaderných bylo vyrobeno tuzemskými firmami.

Posláním Aliance je koordinovat strategické zájmy, klíčová partnerství a spolupráci českých technologických dodavatelů pro energetické zdroje s partnery z byznys sféry i na úrovni ministerstev a státních regulačních orgánů.

Aliance byla založena za podpory české vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v roce 2015. Roční obrat 13 členů činí průměrně přes 60 miliard korun. Aktuálně členské firmy zaměstnávají téměř 12 000 zaměstnanců. Své know-how uplatňují na projektech v jaderné i klasické energetice jak v České republice, tak i ve více než 60 zemích světa.


@Denisa Ranochová - Aliance české energetiky (CPIA)


Solární Asociace
České společnosti a obnova zelené infrastruktury na Ukrajině

V souvislosti se znovu výstavbou infrastruktury Ukrajiny často zaznívá slogan “Build Back Green”. Posílení decentralizovaných obnovitelných zdrojů energetiky dává smysl i ze strategického hlediska. V případě války je výroba elektřiny buď skrze střešní elektrárny či velký počet pozemních solárních a dalších elektráren odolnější vůči útokům než velké centrální zdroje. V případě konfliktu solární elektrárny mohou fungovat i v případě, že je poškozena distribuční a přenosová soustava. Není tedy divu, že solární sektor na Ukrajině zažívá období velkého zájmu o tyto instalace.

České firmy pak mohou při znovuvýstavbě solárních elektráren hrát klíčovou roli. Některé z členských firem Solární Asociace již zkušenosti na Ukrajině mají, část z nich dokonce elektrárny stále vlastní. Firmy jako Ekotechnik Czech či Solartec na Ukrajině stavěly a i dnes staví pozemní i střešní elektrárny pro průmysl i domácnosti.

Kromě solárních elektráren budou klíčovou roli hrát i další obnovitelné zdroje jako větrné elektrárny a výroba tepla například z biomasy. I v těchto oblastech mají české firmy a investoři jak dlouholeté zkušenosti, tak chuť k expanzi.

@Jan Krčmář - Solární Asociace


TVK Energo
Enkom
GENTEC
Chemcomex
EGEM
Montpetrol Group
Bresson Power 
DAISY spol.
Strojon
TZB Orlová
MICo
Sherlog NG
ESKO generator
Ditherm
VVV Most
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň
Bohemia Controls
Oil&Gas Metering Equipment
ÚJV Řež
EVECO Brno
ORGREZ
Magus EDH
GVHS
JAPEX, spol
HealthCity
Belo Solar Power
SolSol
SEVEn, The Energy Efficieny Center
SmartPlan
Global Business
ZVVZ Group
Škoda JS
MOSTÁRNA Lískovec
LAC

Úspěšné příběhy

Dar VZU Plzeň lidem na Ukrajině